wtorek, 21 października 2014

Neron-as ze świątynią Janusa-Nero

Wybity w czasie rzadów cesarza Nerona as ,którego chciałbym krótko opisać jest pięknym przykładem przedstawienia nieistniejącej już budowli stolicy imperium.
Świątynia Janusa widniejąca na rewersie, oddana jest w najdrobniejszych  szczegółach.Widzimy każde okucie wrót,płyty brązowe którymi okryto ściany ,girlandy i dużo detali architektonicznych.
Zamknięta brama ma symbolizować pokój i to że w tej chwili Rzym nie prowadzi żadnej wojny.
Janus to bóstwo staroitalskie nie mające odpowiednika w mitologii greckiej.Był bogiem wszystkich początków,  patronem umów i układów sojuszniczych a także opiekunem  bram,  drzwi ,przejść i mostów. Przedstawiano go jako mężczyznę o dwóch brodatych twarzach które zwrócone były na wschód i zachód.Właśnie taki posąg stał w sanktarium powstałym z bramy w najstarszych obwarowaniach Rzymu.
Świątynia znajdowała się w północnej części forum blisko Kurii.
RIC  306 Waga 10,3 g   54-68 rok n.e.
Awers:Głowa cesarza zwrócona w prawo NERO CAESAR AVG GERM IMP
Rewers:Świątynia Janusa ,okno z lewej,podwójne wrota z wiszącą w poprzek nich girlandą po prawej PACE P R VBIQ PARTA IANVM CLVSIT S-CInna świątynią Janusa ,której resztki dotrwały do dzisiaj jest ta z Forum Holitorium.Włączona w korpus kościoła San Nicola in Carcere.
Istnieje też nadal Łuk Janusa (Ianus Quadrifrons) .Wzniesiony prawdopodobnie przez cesarza Konstantyna w IV wieku n.e.

czwartek, 16 października 2014

Tetricus I i II -zmierzch cesarstwa galijskiego


Rok 273 n.e. Ostatnich dwóch władców  Imperium Galliarum to ojciec i syn.Tetricus I i II .Stan gospodarki i społeczeństwa samozwańczego cesarstwa w tym okresie odzwierciedlają monety.Stylistycznie tragiczne,wybite niedbale,ledwo wykąpane w srebrze.
Świadomy katastrofalnej sytuacji państwa , Tetricus I nie stawiał oporu podczas wyprawy Aureliana pragnącego powrotu zbuntowanych prowincji do Imperium Romanum.
Cesarstwo galijskie przestało istnieć a "współpracujący" z prawowitym władcą uzurpatorzy zachowali życie.
Dwa antoniniany ,które prezentuję wybite zostały w latach 270-273 n.e.Pierwszy to moneta Tetricusa I
RIC 80 Waga 3 g
Awers : Popiersie cesarza w koronie promienistej zwrócone w prawo IMP TETRICVS P F AVG
Rewers:Hilaritas stojąca w lewo ,trzymająca długą palmę i róg obfitości HILARITAS AVGG

Druga moneta  antoninian Teticusa II
RIC 270 Waga  2,4 g Mennica Trewir
Awers:Popiersie cesarza w koronie promienistej zwrócone w prawo C PIV ESV TETRICVS CAES
Rewers: Spes idąca w lewo,trzymająca kwiat,podnosząca rąbek szaty SPES AVGG

Stolicą   Imperium Galliarum był Trewir.Najludniejsze miasto na pólnoc od Alp.Liczące 80 tysięcy  mieszkańców, pełne wspaniałych budowli  od II wieku otoczne murami.


           Na zdjęciach Porta Nigra i amfiteatr wciągnięty w system rzymskich umocnień.                                 

              

wtorek, 7 października 2014

Vetranio

Rok 350 n.e.Magnencjusz obwołuje się cesarzem. Znienawidzony Konstans ginie z rąk siepaczy uzurpatora. Konstancjusz nie może interweniować gdyż walczy na wschodzie z królem Persów Szapurem II .  Armia Dunaju wrze i wtedy właśnie po władzę sięga magister militum Vetranio przy cichej akceptacji a może i inspiracji samego Konstancjusza.
Dziwna to i wymuszona uzurpacja.Może efekt zakulisowych działań Konstancji ,siostry prawowitego władcy.
Potężna armia nie zostaje przejęta przez zabójcę Konstansa.
Wojna domowa ,która w tej sytuacji była nieunikniona ukazała lojalność starego Vetranio.
Zrzuca purpurę i uzyskuje "przebaczenie".Dożywa swoich dni wynagradzany sowitą pensją .
Rzadka i poszukiwana moneta która dziś przedstawiam wybita została w mennicy  miasta Siscia.Stan może nie zachwyca ale w dużej mierze jest czytelny.Kilka zdjęć przy różnym oświetleniu ukazuje resztki piękna tego krążka.
RIC 294 (możliwe) Waga 2.4 g
Awers:Popiersie w wieńcu zwrócone w prawo DN VETRA-NIO PF AVG
Rewers:Vetranio stojący na wprost,trzymający sztandar z symbolem Chi-rho i włócznię GLORIA ROMANORVM w odcinku menniczym ( ESIS ? )czwartek, 2 października 2014

Woluzjan-antoninianus-Volusian

Ciekawy antoninianus ,którego chciałbym dzisiaj opisać wybito w latach 251-253 n.e. Po straszliwej klęsce pod  Abrittus i śmierci Decjusza cesarzem został Trebonian Gallus .
Syn poprzedniego cesarza, Hostylian oraz jego własny Woluzjan otrzymali początkowo tytuł cezarów a
po adopcji tego pierwszego, augustów.
Teoretycznie imperium miało trzech współwładców.Do tego faktu nawiązuje rewers monety ukazujący personifikację zgody cesarzy z podwójnym rogiem obfitości ! Zgoda buduje...

RIC 167 Waga 3,2 g
Awers: Popiersie cesarza w koronie radialnej, zwrócone w prawo  IMP CAE C VIB VOLUSIANO AVG
Rewers:Konkordia stojąca w lewo,trzymająca paterę i podwójny róg obfitości  CONCORDIA AVGG

 Czyszczenie chemiczne, które ktoś przeprowadził spowodowało wytrawienie powierzchni monety i jej chropowatość.Mimo tego faktu i pęknięcia krążka przy wybijaniu ,prezentuje się ona dość ładnie.