niedziela, 19 lutego 2017

Bardzo rzadki AE4 z Walentynianem III

Warto przeglądać uważnie portale aukcyjne.
Ostatnio trafił do mnie bardzo rzadki (R3) AE 4 z Walentynianem III wyemitowany przez Teodozjusza II.
Opisany jako "ancient roman bronze coin Valentinian"  nie zwrócił większej uwagi innych licytujących .
W ten sposób do mini kolekcji monet z tym cesarzem dołączyła kolejna.Tym razem jest to następny brązik wybity na wschodzie.
Jest rok 425 n.e.
Podział imperium był już w tym czasie trwały co uwidoczniła uzurpacja Jana ,która zniweczyła plan ponownego zjednoczenia pod rządami Teodozjusza II .
Teodozjusz II
Wszystko  tymczasem pozostało w rodzinie ...Obydwie części imperium rządzone miały być przez kuzynów.
O więzach tych świadczy rewers monety.Widzimy na nim Wiktorię trzymającą dwa wieńce .Jest to też jednak  widoczny znak  podziału cesarstwa na dwa odrębne państwa.Ich symbolem są właśnie wspomniane wieńce.Niby połączone, jednak zawsze dwa ...


Opis monety:
Walentynian III
RIC X 438 (R3) (Teodozjusz II) mennica Cyzikus 425-435 rok n.e. ,pierwsza oficyna .Waga 1 g
Awers:Popiersie Walentyniana III w diademie perłowym ,zbroi i płaszczu zwrócone w prawo.
Rewers: Wiktoria stojąca  na wprost ,trzymająca wieńce w lewej i prawej ręce.W odcinku menniczym  SMKA
.


 Walentynian III nigdy tak naprawdę nie rządził samodzielnie.Po wstąpieniu na tron jako  dziecko w pierwszym okresie (regencji) władzę sprawowała jego matka  Gallia Placidia.
I z tego właśnie czasu pochodzi opisywana moneta.Potem nieformalnym władcą zachodniej części cesarstwa stał się Aecjusz.
Walentynian III ,jego matka Galla Placidia i siostra Honoria
 Moje zainteresowanie V wiekiem zaowocowało już kilkoma ciekawymi monetami Walentyniana III.
Na zdjęciu widzimy te wybite na wschodzie jak i na zachodzie.
Pierwsze trzy u góry to egzemplarze Z Cyzikus i Konstantynopola (Chersonezu). Reszta to mennica rzymska ,bądź  jak w przypadku środkowej monety, możliwe naśladownictwo z północnej Afryki .
Widoczna jest różnica stylu.Monety zachodnie są o wiele prymitywniejsze.

sobota, 4 lutego 2017

Marek Antoniusz / Oktawian -denar

Dziś chciałbym zaprezentować ciekawy denar z przedstawicielami drugiego triumwiratu, którymi są Marcus Antonius  i Gaius Julius Caesar Octavianus .
Moneta wybita została wiosną lub wczesnym latem 41 roku p.n.e w mennicy wojskowej na terenie Efezu.
Urzędnikiem odpowiedzialnym za emisję był Kwestor Propretor Marcus Barbatius Pollio.
Powstały 43 roku drugi triumwirat był urzędem w którego skład wchodzili :  Marek Antoniusz,Oktawian i Lepidus .Ustawa uchwalona przez senat czyniła tą umowę całkowicie legalną.
Podzielono prowincje w ten sposób że wschód przypadł Antoniuszowi. I tam właśnie udał się on po zwycięstwie pod Filippi.Chodziło o zapewnienie wypłat nagród dla legionistów które im obiecano.
Złupione wcześniej przez Kasjusza krainy wschodu znowu były "wyciskane" do granic możliwości.
Znamienne słowa są słowa jakie wypowiedział Hybreas w obronie łupionych prowincji „Jeśli ty możesz dwa razy podatki ściągać w jednym roku, to możesz i dziesięć razy zrobić lato, i dziesięć razy jesień"
Efektem  działalności  Antoniusza jest opisywany przeze mnie denar.
Wizerunki obydwu triumwirów ,mimo że stan zachowania monety nie jest najlepszy doskonale pasują do ich opisu.
Tłusty i długowłosy- jak nazwał Antoniusza Juliusz Cezar znakomicie kontrastuje z drobną niepozorną podobizną Oktawiana.

Opis:
RSC 8 Waga :2,5 g
Awers:M ANT IMP AVG III VIR R P C M B A R B AT Q P, głowa Marka Antoniusza zwrócona w prawo, MP oraz AV - ligatura.
Rewers: CAESAR IMP PONT III VIR R P C  Głowa Oktawiana zwrócona w prawo.
Opis skrótów z napisów otokowych:
M ANT - MARCVS ANTONIVS
IMP- IMPERATOR
AVG- AVGVR
III VIR R P C  -III VIR REI PVBLICAE
M B A R B AT  -MARCVS BARBATIVS
Q-QVAESTOR
P-PROPRAETORE
PONT-PONTIFEX
Pamiątkę po Marcusie Barbatiusie Pollio emitencie denara można znaleźć na Forum Romanum przy Iacus Iuturne.
Zapewne wcześniej będąc edylem kurulnym odnowił otoczenie tego świętego źródła.