poniedziałek, 26 grudnia 2016

Denar Aureliana czyli smutny koniec nominału.

Denar rzymski wybijany prawie pięćset  lat  ostatni raz zaistniał za czasów panowania cesarza Aureliana.
Nie była to już moneta srebrna a jedynie posrebrzana o teoretycznej zawartości 2,5 % tego kruszcu.
Denar taki był już tylko monetą rozmienną .
I taki był smutny koniec nominału który początkowo był monetą srebrną o wadze 4.5 gram a skończył jako miedziany"drobniak".
Stopniowa dewaluacja denara od czasów republiki  redukowała ich wagę i zawartość srebra użytego do ich wybicia.
III wiek i kryzys cesarstwa przyspieszył ten proces i spowodował ,że następcy Gordiana III praktycznie zaprzestali z niewielkimi wyjątkami ich emisji.
Nieudana próba ich przywrócenia  jako monety bilonowej przez Aureliana to efekt reform jakie miały uzdrowić system monetarny w tym czasie.
Egzemplarz który zasilił moją kolekcję musiałem lekko doczyścić.Efekt jest dość zadawalający.
Niestety nadal nie mogę zdecydować się jaka litera jest w odcinku menniczym A czy B?
RIC 73 A,B ? Waga 3,4 g    Mennica Rzym 273-274 rok n.e.

Moneta przed czyszczeniem. 

Awers: IMP AVRELIANVS AVG popiersie w wieńcu i zbroi zwrócone w prawo.
Rewers:VICTORIA AVG Wiktoria krocząca w lewo,trzymająca wieniec i palmę mająca u stóp jeńca.
W odcinku menniczym A lub B.

 W  odcinku menniczym jest A  czy B?
Na dole widoczne szeryfy i przerwa między nimi .
Lecz u góry widać coś na kształt "brzuszka"
Najbardziej pasowałoby R ale takiego wariantu dla oficyny nie było.
Chyba że jest to symbol samej mennicy -R (Rzym).
Lecz taki egzemplarz i typ oznaczenia nie jest notowany.
Popiersie cesarza Aureliana .Wspaniałego wodza i  cesarza reformatora.Pozostałości budynków mennicy rzymskiej  w  której wybito prezentowaną monetę.
Można je zobaczyć pod kościołem św Klemensa w Rzymie.
piątek, 2 grudnia 2016

Pertynaks -denar -Pertinax

Bardzo ciekawa moneta jaka ostatnio zasiliła moją kolekcję to denar z wizerunkiem cesarza Pertynaksa.
Wybita przez Septymiusza Sewera w 193 roku n.e. zaledwie kilka miesięcy po śmierci władcy, którego można zobaczyć na awersie.
Denar emitowany przez Sewera jest jednym z widocznych gestów, jakie ten usiłował poczynić by uznano go za prawnego następcę oraz mściciela zamordowanego przez pretorianów cesarza.
Pertynaks na awersie nazywany  ojcem był doskonale zapowiadającym się władcą ,który  rozpoczął ambitny plan reformy państwa.
Chęć przywrócenia dyscypliny wśród gwardii cesarskiej przerwała te krótkie ,niespełna trzymiesięczne panowanie.
Septymiusz Sewer ,który pragnął legitymizacji swojej władzy ,powoływał się na zamordowanego cesarza i jego styl władzy.Przyjął do swojego nazwiska imię Pertynaks. Stąd też i PATER na napisach otokowych awersu. Wyprawił też poprzednikowi z którym  w ten sposób się związał wspaniały,symboliczny pogrzeb.
Do tego wydarzenia nawiązuje wizerunek orła z rewersu.
Podczas uroczystości zapalając stos pogrzebowy ,wypuszczono z niego tego ptaka jako widoczny znak ,że zamordowany cesarz osiągnął nieśmiertelność i stał się bogiem.
Niestety denar nie zachował się w najlepszym stanie.Jest mimo to w miarę czytelny i  doskonale uzupełnia moją kolekcję.
RIC 24A Waga 3,1 g
Awers:DIVVS PERT PIVS PATER głowa Pertynaksa zwrócona w prawo
Rewers:CONSECRATIO orzeł stojący na globie, na wprost z głową obróconą w prawo.Publiusz Helwiusz Pertynaks ?
Obecnie to popiersie przypisywane jest Plautianusowi.